КОНКУРСИ

Положення про конкурси

Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н. р.

 

 №
з/п
Інформаційний лист Базові вищі навчальні заклади Конкурсу
Природничі науки
1 Біологічні науки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012
2 Географічні науки Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Вул. Леніна, 20, м. Мелітополь Запорізької обл., 72312
3 Екологія та екологічна безпека Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011
4 Хімічні науки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010
5 Математичні науки Вінницький національний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вул Острозького, 32, м. Вінниця, 21100
6 Фізика Східноукраїнський національний університет імені Лесі України
Пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025
7 Інформатика та кібернетика Сумський державний університет
Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
Природничі науки
8 Хімічні технології Національний авіаційний університет
Вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680
9 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021
10 Готельно-ресторанна справа Національний університет харчових технологій
Вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601
11 Безпека життєдіяльності Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002
Гуманітані науки
12 Історичні науки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401
13 Українська мова, та література
(у т.ч.методика їх викладання
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008
14 Слов’янські мови та література
(у т.ч. методика їх викладання
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600
15 Романо-германські мови і літератури Херсонський державний університет
Вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, 73000
16 Педагогічні науки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Вул. Садова, 2, м. Умань, 20300
17 Дошкільна освіта Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 41400
18 Початкова освіта Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич Львівської обл., 82100
19 Корекційна та соціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка
Вул. Воровського, 18/2, м. Київ, 04053
20 Теорія та методика професійної освіти Українська інженерно-педагогічна академія
Вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003
21 Актуальні проблеми інклюзивної освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115
22 Філософські науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082
23 Мистецтвознавство Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Вул. Червонопрапорна, 8, м. Харків, 61002
24 Політичні науки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018
25 Фізичне вихвання та спорт Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
26 Туризм Львівський інститут економіки і туризму
Вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007
27 Гроші, фінанси та кредит Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601
28 Банківська справа Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174
29 Економіка та управління підприємством ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680
30 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київський національний торговельно-економічний університет
Вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156
31 Маркетинг, управління персоналом та економіка праці Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Вул. Леніна, 9а, м. Харків, 61001
32 Менеджмент Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601