Склад науково-технічної ради

 1. Сокирська В.В. – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, к.і.н., професор;
 2. Кузнець Т.В. – доктор історичних наук, професор;
 3. Дудик М.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 4. Азізов Т.Н. – доктор технічних наук, професор;
 5. Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор;
 6. Совгіра С.В. – доктор педагогічних наук, професор;
 7. Тищенко Т.М. – кандидат філологічних наук, доцент;
 8. Якимчук Б.А. – кандидат психологічних наук, доцент;
 9. Комар О.А. – доктор педагогічних наук, професор;
 10. Заболотна О.А. – доктор педагогічних наук, професор;
 11. Загоруйко Л.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач редакційного відділу;
 12. Григоренко Т.В. – директор бібліотеки, канд. філолог. наук, доцент;
 13. Чирва Г.М. – завідувач відділу аспірантури та докторантури;
 14. Мельник А.І. – начальник  відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва;
 15. Мельник О.С. – голова Ради молодих науковців, кандидат технічних наук, доцент;
 16. Сушкевич Ольга Валентинівна – координатор з міжнародної діяльності, кандидат філологічних наук, доцент;
 17. Маслюченко Ю.А.. – голова Студентського наукового товариства;
 18. Смерецька О.А. – секретар Науково-технічної ради.