Фундаментальні

1. Математичний аналіз процесів початкового руйнування пружних і пружно-пластичних тіл.

Керівник: д. фіз.-мат. н., професор Кіпніс Л.А.

2. Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства.

Керівник: к. п. н., професор Сивачук Н.П.