Прикладні

1. Проектування сучасних виховних систем загальноосвітнього навчального закладу.
Керівник: д. п. н., професор Коберник О.М.

2. Теоретико-методологічні засади оптимізації енергоємності національної економіки за рахунок використання альтернативних джерел енергії.
Керівник: к. е. н., доцент  Стойка В.С.

3. Технологія оздоровлення ландшафтних комплексів малих річок Центрального Побужжя та залучення молоді до природоохоронної роботи.
Керівник: д. п. н., професор Совгіра С.В.

4. Інтелектуалізація й оптимізація бізнес-процесів.
Керівник: д. е. н., професор Чирва О.Г.