Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01

Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01
в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини

1 6 Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
2 2 Совгіра Світлана Василівна (заступник голови спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
3 Білецька Ірина Олександрівна  (заступник голови спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
4 Рогальська-Яблонська Інна Петрівна (вчений секретар спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04- теорія і методика професійної освіти.
5 1IMG_89112 Савченко Наталія Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
6  Пащенко Дмитро Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
7 7 Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
8 8 Грітченко Анатолій Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
9   Мартинюк Михайло Тадейович – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методик їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
10  9 Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор,  директор інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
11 10 Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
12 13 Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
13 12 Кузь Володимир Григорович – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
14 15 Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  вікової та педагогічної психології  Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
15 14 Ткачук Станіслав Іванович – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
16 18 Осадчий Іван Григорович – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» МОН України. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
17 17 Шандрук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
18 Шахов Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.