Загальна інформація

Наша адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

e-mail: ra0104da@ukr.net

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє спеціалізована вчена рада Д74.053.01 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 642) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

  • 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
  • 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Діяльність спеціалізованої вченої ради забезпечують 18 докторів наук.
Голова спеціалізованої вченої ради:

6Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 

 

 

Заступники голови спеціалізованої вченої ради:

Совгіра Cвітлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

 

 

18

Білецька Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

 

 

 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

18
Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

тел.: 050723-15-33; 093817-1117

ra0104da@ukr.net

 

Технічний секретар спеціалізованої вченої ради:

18Підлипняк Ірина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

тел.093 731 63 15; 097 615 12 33

ra0104da@ukr.net