Загальна інформація

Наша адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

e-mail: specrada0104@udpu.edu.ua

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє спеціалізована вчена рада Д74.053.01 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 №693) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

  • 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
  • 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Діяльність спеціалізованої вченої ради забезпечують 20 докторів наук.
Голова спеціалізованої вченої ради:

6Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 

 

 

Заступники голови спеціалізованої вченої ради:

Браславська Оксана Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 00.04;

Демченко Ірина Іванівна, д.пед.н., доцент, декан, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.01.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

Совгіра Світлана Василівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.04.

Тел.: 0679357674

e-mail: specrada0104@udpu.edu.ua

 

Технічний секретар спеціалізованої вченої ради:

Чирва Галина Миколаївна

Тел.: 0983775208      0509887291