Про відділ

1

Завідувач відділу аспірантури та докторантури
Чирва Галина Миколаївна

2564

Методист відділу аспірантури та докторантури
Терещук Леся Володимирівна

Становлення і розвиток Уманського педагогічного університету – наукового центру в регіоні – здійснюється за умови його забезпечення висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами з науковими ступенями. Через аспірантуру та докторантуру проводиться підготовка науковців не лише для університету, але й для інших педагогічних навчальних закладів.
Відділ відповідає за організацію планової підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, формування контингенту пошукувачів вченого ступеня, проведення екзаменів кандидатського мінімуму з різних спеціальностей, здійснює облік і контроль за роботою аспірантів, докторантів та пошукувачів, проводить роботу по укладанню договорів з іншими ВНЗ та науковими організаціями України щодо підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Відділ знаходиться в каб.207 корп. № 1
Тел.:(04744) 4-02-81
E-mail: asp_ta.dok@udpu.edu.ua